TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK

 COĞRAFYASI

(l l. SINIF)

AÇIKLAMA:

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır. Liselerinin Sos.Bil., Türkçe-Mat Alanlarının 11. Sınıflarında: Alan Dersi, Yab.Dil, Spor, Sanat (R/M) Alanlarının 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, A.G.S.L.Sanat (Resim/Müzik) Bol. 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders

 

TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI - l (11. SINIF)

I. BÖLÜM

TÜRKİYE'DE NÜFUS

—Nüfus ve Nüfus Coğrafyası

—Nüfus Coğrafyasınm Coğrafya Bilimi İçindeki Yeri

I. Ünite: Türkiye'nin Nüfusu

1. Türkiye'de Nüfus ve Nüfus Sayımları

2. Nüfus Artışı ve Sonuçları

3. Türkiye'de Nüfusun Coğrafi Dağılışı ve Bu Dağılışı Etkileyen Faktörler

4. Nüfus Yoğunluğu

a. Aritmetik yoğunluk

b. Tarımsal yoğunluk

c. Fizyolojik yoğunluk

5. Türkiye Nüfusunun Özellikleri

a. Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı

b. Aktif nüfus

c. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı

ç. Nüfusun eğitim durumu

d. Kırsal-kentsel nüfus

II. Ünite: Türkiye'de Nüfus Hareketleri

1. Nüfusun Artışı ve Nüfus Artışım Etkileyen Faktörler

2. Göçler

a. İç göçler

b. Dış göçler

II. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE YERLEŞME

—Yerleşme Coğrafyası ve Gelişimi

—Yerleşme Alanı ve Yerleşme Alanım Sınırlandıran Faktörler

I. Ünite: Türkiye'de Yerleşme

1. Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi

2. Türkiye'de Yerleşme Şekilleri

1. Kır Yerleşmeleri

a. Köy altı yerleşmeleri

b. Köyler

2. Şehirler

a. Şehirlerin ortaya çıkışı

b. Şehirlerin sınıflandırılması

—Nüfuslarına göre

—Fonksiyonlarına göre

a. Tarım şehirleri

b. Ticaret şehirleri

c. Liman şehirleri

3. Şehirlerin gelişmeleri ve sorunları

4. Türkiye'de meslek tipleri

TÜRKİYE'NİN BEŞERÎ VE EKONOMİK COĞRAFYAS1 - 2 (11. SINIF)

GÎRÎŞ: Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

1. Coğrafi Konum

2. Yer şekilleri

3. iklim

4. Nüfus ve Yerleşme

5. Atatürkçü Düşüncede Özellik Türkiye'nin ekonomik Taşıyan önemli yaklaşımlar (30.6.1989/2212 TD.)  , coğrafyasını etkileyen

şartlar

I:ÜNİTE: Türkiye'de Tarım

1. Türkiye Topraklarından Yararlanma

2. Türkiye'de Tarımı Etkileyen Faktörler

a. Toprak ve bakım

b. Sulama

c. Gübreleme

d. Makineleşme

e. Pazarlama

f. Tarımı destekleyen kuruluşlar

3. Tarla ve Bahçe Kültürleri

a. Tahıllar

(Buğday, Arpa, Mısır, Pirinç ve diğerleri)

b. Baklagiller

(Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla ve diğerleri)

c. Endüstri bitkileri

(Tütün, Pamuk, Şeker pancarı ve diğerleri)

ç. Yağ bitkileri

d. Yem bitkileri

e. Sebzecilik

f. Meyvecilik

g. Zeytincilik

ğ. Yağcılık

h. Çay

ı. Seracılık

4. Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

II. ÜNİTE: Türkiye'de Hayvancılık

l. Hayvancılığı Etkileyen Faktörler

a. Hayvan soylarının ıslahı

b. Otlakların ıslahı

c. Besicilik ve ahır hayvancılığı

2. Türkiye'de Hayvan Varlığı ve Coğrafi Dağılışı

a. Küçükbaş hayvancılık

b. Büyükbaş hayvancılık

c. Kümes hayvancılığı

ç. İpek böcekçiliği

d. Arıcılık

3. Su ürünleri

a. Deniz balıkçılığı

b. Tatlı su balıkçılığı

c. Kültür balıkçılığı

d. Diğer su ürünleri

III. ÜNİTE: Türkiye'de ormanlar ve Orman İşletmeciliği

1. Türkiye Ormanlarının Coğrafi Dağılışı

2. Ormanlardan Yararlanma ve Orman Ürünleri

3. Ağaçlandırma

4. Ormanların Önemi ve Korunması

5. Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

IV. ÜNİTE: Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

1. Madenler

—Demir

—Bakır

—Krom

—Boksit

—Bor mineralleri

—Kükürt

—Zımpara taşı

—Barit

—Tuz ve diğerleri

2. Enerji Kaynakları

—Taş kömürü

—Linyit

—Petrol

—Doğal gaz

—Su gücü

—Rüzgar gücü

—Jeotermal kaynaklar

—Radyoaktif mineraller

3. Madenciliğin ve Enerji Üretiminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

V. ÜNÎTE: Türkiye'de Endüstri

1. Endüstrinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar

2. Türkiye'de Endüstrinin Kuruluşu ve Gelişimi

3. Türkiye'deki Endüstri Kolları

a. Besin endüstrisi

b. Tütün ve ispirtolu içki endüstrisi

c. Dokuma, deri ve giyim endüstrisi

ç. Maden Endüstrisi

d. Makine endüstrisi

e. Kimya endüstrisi

f. Orman ürünleri endüstrisi

g. Çimento, cam ve seramik endüstrisi Türkiye'de endüstri

4. Endüstrinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

TEHDİT                              

b. Güçlü Türkiye'nin arzulanmayışı

VI. ÜNİTE: Türkiye'de Ulaşım

1. Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Tabii ve Beşeri Faktörler

2. Türkiye'de Kara Ulaşımı

a. Karayolları

b. Demiryolları

3. Türkiye'de Deniş Ulaşımı

a. Başlıca limanlarımız h. Ticaret filomuz

4. Türkiye'de Hava Ulaşımı ve Hava Limanlarımız

VII. ÜNİTE: Türkiye'de Ticaret

1. İç Ticaret

2. Dış Ticaret

3. Transit Ticaret

VIII. ÜNİTE: Türkiye'de Turizm

1. Türkiye'de Turizmi Etkileyen Faktörler

2. Türkiye'nin Turistik Değerleri

a. Doğal özellikler

b. Tarihi değerler

3. Türkiye'de Turizmin Gelişmesi

4. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

5. Anarşi ve terörle mücadelede Türkiye'de Turizm kişilere düşen görevler

 

Ana Sayfa  & Müfredat Proğramları Sayfası