9. SINIF AMAÇLARI

AMAÇ l. Beden eğitimi ve sporla ilgili söylenen sözleri açıklayabilme.

AMAÇ 2. Kullandığı spor alanları ve ders araçları bilgisi

AMAÇ 3. Araçları doğru kullanma ve koruyabilme

AMAÇ 4. Kendini ve yakın çevreyi temiz tutabilme

AMAÇ 5. Temiz hava ve güneşten faydalanabilme

AMAÇ 6. Kazalara karşı gerekli tedbirleri alabilme

AMAÇ 7. Çeşitli şekillerde dizilme ve sıralanabilme

AMAÇ 8. Temel cimnastik duruşları ile buna bağlı duruşları yapabilme

AMAÇ 9. Verilen komutlara uyma yerinde ve çabuk karar verebilme.

AMAÇ 10.Beden eğitim ve spor faaliyetlerinde birlikte hareket etme, gruba uyum sağlayabilme

AMAÇ 11. Milli bayram ve törenlere katılmaya istekli olabilme 

AMAÇ 12. Atletizm yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 13. Atletizm ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 14. Atletizm ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 15. Atletizm ile ilgili sürat ve çabukluğu geliştirebilme 

AMAÇ 16. Atletizm ile ilgili dayanıklılığı geliştirebilme 

AMAÇ 17. Atletizm ile ilgili kuvveti geliştirebilme

AMAÇ 18. Atletizmde dostça yarışma, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-lenebilme

AMAÇ 19. Atletizmde kendine güven duygusu geliştirebilme 

AMAÇ 20. Atletizmde temiz hava ve güneşten faydalanabilme 

AMAÇ 21. Serbest cimnastikde iyi duruş alışkanlığı edinebilme 

AMAÇ 22. Şerbet cimnastik ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 23. Serbest cimnastikde kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

AMAÇ 24. Ritim ve müzik eşliğinde serbest cimnastik hareketlerini yapabilme.

AMAÇ 25. Serbest cimnastik hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme

AMAÇ 26. aletli cimnastik ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 27. Aletli cimnastik ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 28. Aletli cimnastik ile ilgili kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

AMAÇ 29. Aletli cimnastik hareketlerinde güvenlik tedbirleri alabilme 

AMAÇ 30. Aletli cimnastik ile ilgili araçları doğru kullanma ve koruyabilme

AMAÇ 31. Aletli cimnastik hareketlerine kendine güven duygusu geliştirebilme

AMAÇ 32. Basketbol yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 33. Basketbol ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 34. Basketbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 35. Basketbol oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 36. Basketbolü dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-lenebilme

AMAÇ 37. Voleybol yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 38. Voleybol ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 39. Voleybol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 40. Voleybol oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 41. Voleybolu dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabııl-lenebilme

AMAÇ 42. Hentbol yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 43. Hentbol ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 44. Hentbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 45. Hentbol oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 46. Hentbolü dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-lenebilme

AMAÇ 47. Futbol yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 48. Futbol ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 49. Futbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 50. Futbol oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 51. Futbolu dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabııl-lenebilme

AMAÇ 52. Güreş yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 53. Güreş ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 54. Güreş ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 55. Güreş oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 56. Güreş dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-Icnebilme

AMAÇ 57. Halk oyunları ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 58. Flalk oyunları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 59. Halk oyunlarını tanıma ve oynamaya istekli olabilme 

AMAÇ 60. Halk oyunlarında işbirliği yapma, lidere ve kurallara uyabilme

ÜNİTE I. Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri 

GİRİŞ :

Beden eğitimi derslerinde işlenen konular ile tesis ve araçlarla ilgili temel bilgiler uygulama anında öğrencilere aktarılacaktır. Ders yapmak için uygun olmayan hava şartlarında konunun özelliğine göre iki-üç saatini geçmemek üzere sınıfta işlenecektir.

AMAÇ 1. Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Söylenen Sözleri Açıklayabilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Atatürk'ün Beden eğitimi ve spor ile ilgili söylediği sözleri bilme ve anladığını söyleme, yazma.

2. Türk büyükleri ve düşünürlerinin beden eğitimi ve spor ile ilgili söylediği sözleri bilme ve anladığını söyleme, yazma.

3. Yabancı düşünürlerin beden eğitimi ve spor ile ilgili sözlerini bilme, anladığını söyleme, yazma.

AMAÇ 2. Kullandığı Spor Alanları ve Ders Araçları Bilgisi 

DAVRANIŞLAR:

1. Pist koşularında yarışma mesafelerini ve yarışmaya başlama yerlerini söyleme.

2. Atlama ve atma yarışlarını ve yarışma yerlerini söyleme.

3. Atlama ve atma aletlerinin adını söyleme.

4. Kulvarı tanımlama.

5. Aletli cimnastik yarışma aletlerinin adını söyleme.

6. Basketbol alan ve araç ölçülerini söyleme.

7. Voleybol alan ve araç ölçülerini söyleme

8. Hentbol alan ve araç ölçülerini söyleme.

9. Futbol alan ve araç ölçülerini söyleme.

10. Güreş alanını tanımlama.

11. Kullandığı yardımcı araçların adlarını söyleme. 

AMAÇ 3. Araçları Doğru Kullanma ve Koruyabilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Araçları ders alanına yardımla taşıma

2. Araçları kullanılış amacına göre kullanma.

3. Araçları kullandıktan sonra yerine taşıma.

4. Araçları hor kullandığı takdirde, neler olabileceğini söyleme.

5. Yıpranan, kırılan, bozulan araçlarını öğretmene haber verme. 

AMAÇ 4. Kendini ve Yakın Çevreyi Temiz Tutabilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Ders ve çalışmanın bitiminde ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkama, imkan varsa duş olmaya istekli olma.

2. Çevreyi kirletmeme ve çöp atmama.

3. Ders yapılan alanda veya çevresindeki kağıt cam parçası, taş vb. çöpleri toplayarak çöp kutusuna atma.

AMAÇ 5. Temiz Hava ve Güneşten Faydanalabilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Temiz hava ve güneşin sağlığa faydalarını söyleme.

2. Uygun havalarda; soyunarak güneşten faydalanma.

3. Ders yapılan kapalı yerleri havalandırma.

4. Güneşten aşırı derecede kalmanın zararlarını söyleme. 

AMAÇ 6. Kazalara Karşı Gerekli Tedbirleri Alabilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Ders veya çalışmaların yapıldığı alalnda; tehlikeli olabilecek araç, gereç ve artıkları kaldırma.

2. Tehlikeli olabilecek hareketleri izin alarak ve yardımlı yapma.

3. Vücudu ısıtmadan ağır hareketler yapmama. 

ÜNİTE I. Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri 

KONULAR:

1. Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Vecizeler.

2. Spor Tesis ve Araçları.

3. Kazalardan Korunma.

AMAÇ 1. Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Söylelnen Sözleri Açıklayabilme.

İŞLENİŞ:

1. Dersin konusunun Atatürk'ün sporla ilgili vecizeleri olduğunun söylenmesi.

2. Öğretmen tarafından Atatürk'ün bu konuda söylediği sözlerden hangilerini biliyorsunuz? Sorusunun sorulması.

3. Öğrencilere söz verilerek, vecizelerin söylemelerinin istenmesi.

4. Bu sözlerden spor tesislerinde hangisine en çok rastlıyoruz? Sorusunun sorulması.

5. Öğrencilerden yeterli cevap alınamadığı taktirde öğretmen tarafından "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünün söylenmesi.

6. Bu sözlerden ne anlıyorsunuz? Sorusunun sorulması.

7. Öğrencilere sırayla söz verilerek, konu hakkındaki düşüncelerinin açıklanması.

8. Ayrı ayrı birkaç öğrenciye söylenenlerin tekrarlatılması.

9. Öğretmen tarafından konunun eksikleri tamamlanarak özetlenmesi.

DEĞERLENDİRME:

1. Atatürk'ün ve diğer Türk düşünürlerinin Beden Eğitimi ve Spor hakkında ki sözlerini söyleme.

ÜNİTE II. Düzen Alıştırmaları

GİRİŞ:

Bu ünite ile öğrencilere; lidere ve kurallara uyma. yerinde ve çabuk karar verme, birlikte ve düzenli hareket etme davranışları kazandırılır. Koordinasyon geliştirilir.

Derslerin bir bütünlük içerisinde ve düzenli işlenebilmesinde düzen alıştırmalarının önemi büyüktür.

Duruş, dönüş ve yürüyüşler, öğretim yılı başındaki derslerde ağırlıklı olmak üzere ele alınarak, diğer konular içinde gerekli görülen zamanlarda işlenecektir. Ancak, düzen alıştırmalarının öğrencileri yorucu ve bıktırıcı şekilde, uzun süreli uygulanmamasına dikkat edilecektir.

AMAÇ 7. Çeşitli Şekillerde Dizilme ve Sıralanabilirle.

 DAVRANIŞLAR :

1. Derin kolda dizilme.

2. Geniş kolda dizilme.

3. Çeşitli dizilişlerde aralık alma ve hizaya gelme.

4. Geniş ve derin kolda sayı sayma.

5. Birerli derin koldan 2. 3. 4. 5. 6 sıralı dizilme.

6. İkişerli derin koldan 4. 6 ve 8 sıralı dizilme.

7. Halka, yıldız, dörtgen, çapraz vb. şekillerde dizilme. 

8. Çeşitli şekillerde açılma ve yayılma.

AMAÇ 8. Temel Cimnastik Duruşları İle Buna Bağlı Duruşları Yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Açık ve kapalı bacak, ayakta duruşu yapma.

2. Öne. yana hamle duruşu yapma.

3. Diz üstü duruşu yapma.

4. Diz üstü oturuşu yapma.

5. Çömelik duruşu yapma.

6. Çömelik oturuşu yapma.

7. Düz bank duruşunu yapma.

8. Ters bank duruşunu yapma.

9. Düz cephe duruşunu yapma.

10. Ters cephe duruşunu yapma.

11. Uzun oturuşu )Açık. Kapalı bacak) yapma. 

12. Engel oturuşunu yapma.

13. Yüzüstü yatışı yapma.

14. Sırtüstü yatışı yapma.

15. Yan yatışı yapma.

AMAÇ 9. Verilen Komutlara Uyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme

DAVRANIŞLAR :

1. Yerinde sağa. sola. geriye dönme.

2. Komutla yürüme,

3. Yürürken komutla durma. '

4. Yürürken ayak değiştirme.

5. Yürürken çark etme.

6. Yürürken ve koşarken yön değiştirme.

AMAÇ 10. Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerinde Birlikte Hareket Etme. Gruba Uyum Sağlayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Tempo eşliğinde yerinde sayma.

2. Yürüyüş temposu ile uygun adım yürüme.

3. Yürürken ayak değiştirme.

4. Yürürken komutla durma.

5. Çark etme.

6. Yerinde sayarken dönme.

7. Tempo eşliğinde koşma.

8. Yürürken ve koşarken dönme.

AMAÇ 11. Milli Bayram ve törenlere Katılmaya İstekli Olabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Katıldığı kutlama ve anma törenlerinin, anlam ve önemini söyleme.

2. Törenler etemiz ve düzenli bir kıyafetle katılma.

3. Törenlere katılmanın sorumluluğunu duyma.

4. Törenlerde nelere dikkat edileceğini söyleme.

5. Tören geçişlerinde istenilen şekilde yürüme.

6. Bayrak ve devlet büyüklerinin nasıl selamlanacağını söyleme. 

ÜNİTE II. Düzen Alıştırmaları 

KONULAR:

1. Duruş ve Dönüşler

2. Yürüyüş ve Koşular

3. Sıralanma ve Dizilişler

4. Açılma ve Yayılmalar.

AMAÇ 7. Çeşitli Şekillerde Dizilme ve Sıralanabilme.

AMAÇ 9. Verilen Komutlara Uyma Yerinde ve Çabuk karar Verebilme.

AMAÇ 10. Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerinde Birlikte Hareket Etme Gruba Uyum Sağlayabilme.

İŞLENİŞ:

1. Öğrencilerin geniş kolda dizilmelerinin istenmesi.

2. Sıranın sağ başından başlamak üzere. WM, 2, 3. 4 say" komutu ile sayı saymalarının sağlanması.

3. ""Sağa dön" komutu ile, önce bir sıralı, daha sonra dört sıralı derin kolda dizilmelerinin sağlanması.

4. "Rahat-Hazır-Or komutundan sonra '"yerinde say- uygun adım marş" komutu ile bütün öğrencilerin sol ayakla başlamak üzere yerinde saymalarının sağlanması.

5. Yerinde sayma hareketinin, verilen tempo eşliğinde uygulanmasının sağlanması.

6. Tempo eşliğinde yerinde sayarken, sol ayağın yere basışı anında verilen "kıta dur" komutundan sonra. 2 adım alarak (sol-sağ) durmalarının sağlanması.

7. Yerinde sayma ve yerinde sayarken durma bereketlerinin, yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

8. Aynı yerleşme düzeninde "uygun adım marş" komutu ile, verilen tempo eşliğinde uygun adım yürümelerinin sağlanması.

9. Tempo eşliğinde yürürlerken, sol ayağın yere basışı anında verilen "kıta dur" komutu ile durmalarının sağlanması.

10. Tempo ile yürüme ve yürürken, durma bereketlerinin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

DEĞERLENDİRME :

1. Yapılan hareketleri tekrarlatınız.

2. "Uygun adım marş" ve "kıta dur" komutlarının, öğrencilerin kendilerinin vererek uygulamalarım isteyiniz.

3. "Uygun adım marş" ve "kıta dur" komutlarında nelere dikkat edilir? Söylemelerini isteyiniz.

4. Tempo ile yerinde sayarken ve yürürken nasıl dönülür? Yaparak göstermelerini isteyiniz.

ÜNİTE III. Atletizm 

GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilerin; sürat, çabukluk, kuvvet dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirilir. Dostça yarışma, işbirliği yapma, kurallara uyma. kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verme, kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruma, tabiatı sevme ve faydalanma davranışları kazandırılır.

Konuların işlenişinde, öğrencilerin ortak seviyeleri gözonünde tutularak, hareketlerin basitten karmaşığa doğru uygulanmasına, yapılan yanlışların anında düzeltilerek yerleşmemesine özen gösterilecektir.

Standart araçlar ve sahalar olmadığı takdirde, okul ve çevre imkanları ile temini ve yapımı yoluna gidilmelidir. Saha yapımı ve bakımından öğrencilere görev ve sorumluluk verilmelidir.

Çevre ve iklim şartları gözonünde bulundurularak, derslerin açık alanda yapılmasına, spor salonu olmayan okullarda, kış aylarında uygun ortam hazlırlanmak suretiyle, kır koşularının ağırlıklı olarak uygulanmasına önem verilmelidir.

Bu üniteye, iki atma ve iki atlama dalı işlenmek kaydıyla, yıllık planda yer verilecektir.

AMAÇ 12. Altezim Yarışma ve Oyun Kuralları Bilgisi 

DAVRANIŞLAR :

1. Hız koşullan yarışma kurallarını söyleme.

2. Orta ve uzun mesafe koşullan yarışma kurallarım söyleme.

3. Engelli koşular yarışma kurallarını söyleme.

4. Bayrak koşuları yarışma kurallarını söyleme.

5. Atlamaların yarışma kurallarını söyleme.

6. Atmaların yarışma kurallarını söyleme.

7. Kros koşuları yarışma kurallarını söyleme.

8. Çoklu yarışmaların (üçlü. beşli, yedili, onlu) yarışma dallarını söyleme.

AMAÇ 13. Atletizm İle İlgili Temel Beceriler Edinebilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Yüksek çıkış yapma.

2. Alçak çıkış yapma.

3. Alçak çıkıştan verilen uyarı ile 10-20 m hızlı koşma.

4. Durarak bayrak değiştirme.

5. Yürürken bayrak değiştirme.

6. Hafif tempoda koşarken bayrak değiştirme.

7. Durarak, yürüyerek ve hafif tempoda koşarak engelde savurma bacağı ile istenilen şekilde geçme.

8. Durarak, yürüyerek ve hafif tempoda koşarak engelde, çekme bacağı ise istenilen şekilde geçme.

9. Durarak, yürüyerek ve hafif tempoda koşarak tek engel geçme.

10. 5-7 adım ritimli koşudan sonra sıçrama tahtasına basarak geçme.

11. 5-7 adım ritimli koşudan sonra kasa üst parçası veya sıçrama rampasına basarak sıçrama.

12. 5-7 adım ritimli koşudan sonra sıçrama tahtasına basarak sıçrama, asılma ve konma hareketini yapma.

13. Durarak üç adım atlama.

14. 5-7 adım hız koşusundan sonra üç adım atlarken ilkadımda "sekme" hareketini yapma.

15. 5-7 adım hız koşusundan sonra üç adım atlarken ikinci adımda "adım alma" hareketini yapma.

16. 5-7 adım hız koşusundan sonra üç adım atlarken son adımda "atlama" hareketini yapma.

17. Kaviste 5-7 adım ritimli koşma.

18. Hız koşusundan sonra makas yüksek atlama.

19. Hız koşusundan sonra yüksek atlama minderi önünde dik sıçrama.

20. Hız koşusundan sonra sırtüstü çıtayı geçiş hareketini yapma.

21. Halatı sırık tutuşu ile tutarak sıçrama ve sallanma.

22. Halata asılma, sallanma ve "L" duruşuna gelme.

23. Halata asılma, sallanma ve dönüş hareketini yapma.

24. Durarak gülle atma.

25. Öne bir ve iki adım alarak gülle atma.

26. Gülle atmada geriye kayma hareketini yapma.

27. Durarak dist atma.

28. Bir dönüşle dist atma.

29. Durarak cirit atma.

30. 1. 2 ve 3 adım ritmi ile cirit atma.

31. Atış durumunda kol çevirme ile çekiş atma.

32. Bir dönüşle çekiç atma.

AMAÇ 14. Atletizm İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme. 

DAVRANIŞLAR :

1. kol ve bacakları birbiriyle uyumlu çalşıtırarak değişik tempolarda koşma.

2. Çeşitli adım şekilleri ile öne, geriye, yanlara koşma.

3. Dizleri kalça yüksekliğine çekerek hızlı koşma.

4. Ayak topuklarını kalçaya değdirerek hızlı koşma.

5. Yüksek çıkış yapma.

6. Takoz vb. araçlardan çıkış yapma.

7. alçak çıkışla 80-100 m. hızlı koşma.

8. Serbest koşarak tek engelden geçme.

9. Alçak çıkışla standart koşu yolundaki ilk engeli geçme.

10. Engel aralarını 3 ve 4 adımda koşarak engel geçme.

11. Kısa mesafe engelli koşma. (80m - 100 m - 110 m)

12. Hızlı koşarken belirlenen alanda bayrak değiştirme.

13. Düz ve kavisli koşudan sonra belirlenen alana basarak uzağa ve yükseğe sıçrama.

14. Uzun atlama.

15. Yüksek atlama (Binme veya sırtüstü)

16. Hız alarak gülle atma. l 7. Hız alarak cirit atma.

18. Hız alarak disk atma.

19. Hız alarak çekiç atma (Erkekler için)

AMAÇ 15. Atletizm İle İlgili Sürat ve Çabukluğu Geliştirebilme

DAVRANIŞLAR :

1. Yüksek çıkışla kademeli hız artırarak 40- 60 m. koşma.

2. Çeşitli duruşlarda verilen uyarı ile çıkış yaparak 20-30 m. hızlı koşma.

3. Alçak ve yüksek çıkışla 30-40 m. hızlı koşma.

4. Hafif tempoda koşarken, verilen uyarı ile arada bir hızlı koşma.

5. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı 20-30 m. hızlı koşma.

6. Aralıklı olarak yavaş ve hızlı tempoda koşma.

7. Belir^ aralıklarla araçlar üzerinden geçerek hızlı koşma.

8. Ayak uçlarını kaldırmadan dizleri çekerek çok çabuk şekilde yerinde sayma.

9. Dizleri değişik seviyelerde çekerek yerinde sayma ve hızlı koşma.

10. Topukları kalçaya değdirerek yerinde sayma ve hızlı koşma.

11. Sıçramalı büyük adımlarla koşma.

12. Hızlı koşarak çevrilen ipin altından ve üstünden geçme.

13. Kaviste ve dairede hızlı koşma.

14. Belirli mesafe içerisinde eşi yakalama.

15. Sırık vb. araçlarla 20-30 m. ritimli hızlı koşma.

16. 20-30 m. ritimli hızlı koşma.

17. Çeşitli şekillerde tek ve çift bacak sıçrama.

18. Çömelik duruşta çeşitli şekillerde sıçrama.

19. Engel vb. araçlar üzerinde art arda çeşitli şekillerde çabuk sıçrama.

20. Eşli olarak çeşitli duruşlarda sağlık topu vb. araçlar ıçabuk şekilde atma-tutma.

21. Top vb. atma araçlarını, art arda ve çabuk şekilde serbest olarak atma. 

AMAÇ 16. Atletizm İle ilgili Dayanıklılığı Geliştirebilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Ara dinlemelerle 15-25 dakika koşma.

2. Hafif ve orta tempoda sürekli koşma (Kız: 1500-3000 m. -Erkek: 2000-5000 m)

3. Engebeli arazide tempo değiştirerek koşma.

4. Hafif tempo koşarken verilen uyarı* ile yavaş yavaş tempoyu artırarak koşma (400-800 m)

5. Ara dinlenmelerle 40-60 m. hızlı koşma.

6. Ara dinlenmelerle 20-30 m. ritimli hızlı koşma.

7. 30-50 cm. yükseklikteki araçlar üzerinden çeşitli şekillerde devamlı sıçrama.

8. Değişik tempolarda koşarak merdiven çıkma, inme.

9. Çeşitli şeklilerde sıçrayarak merdiven çıkma, inme.

10. 1500 m. engelli koşma (Erkek)

AMAÇ 17. Atletizm İle İlgili Kuvveti Geliştirebilme

DAVRANIŞLAR :

1. Sağlık topu vb. araçları kaldırma, taşıma, atma-tutma, itme ve fırlatma.

2. Çeşitli şekillerde; sıçrayarak ve koşarak merdiven çıkma, inme.

3. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı 20-30 m. hızlı koşma.

4. Dirence karşı koşma.

5. Eller bir yere dayalı, dizleri çekerek yerinde koşma.

6. Sıçramalı büyük adımlarla koşma.

7. Çeşitli şekillerde; tek ve çift bacakla yerinde ve ileriye sıçrama.

8. Çömelik duruşta çeşitli şekillerde sıçrama (Kafkas dansı vb.)

9. Çeşitli şekillerde ip atlama.

10. 30-50 cm. yüksekliğindeki araçlar üzerine çeşitli şekillerde çıkma, inme.

11. 30-50 cm. yüksekliğinde, eşit aralıklarla dizili araçlar üzerinden tek ve çift bacak sıçrayarak geçme.

12. Gülleyi çeşitli şekillerde taşıma, itme ve atma.

13. Durarak cirit atma.

14. Durarak disk atma.

15. Durarak çekiç atma.

AMAÇ 18. Atletizimde Dostça Yarışma, Kazananı Kutlama, Kaybetmeyi Kabullenebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Kazanmak için kural dışı davranışlara baş vurmama.

2. Yarışmalarda rakiplerine karşı saygılı olma.

3. Yöneticilere ve hakem kararlaranı saygılı olma.

4. Yarışmalarda başarılı olduğunda aşırı öğünmeme.

5. Yapmış olduğu dereceleri geliştirebilmek için daha çok çalşımaya istekli olma.

AMAÇ 19. Atletizmde Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme 

DAVRANIŞLAR :

1. Kır koşusu yarışmalarına katılmaya istekli olma.

2. Yüksek araçların üzerinden atlama.

3. Atletizm yarışlarına katılmaya istekli olma.

4. Verilen komut, işaret vb. uyarılar ile anında harekete geçme. 

AMAÇ 20. Atletizmde Temiz Hava ve Güneşten Faydalanabilme. 

DAVRANIŞLAR:

1. Temiz hava ve güneşin faydalarını söyleme.

2. Güneşte aşırı derecede kalmanın zararlarını söyleme.

3. Açık alanlarda spor yapmaya istekli olma.

4. Sağlığını koruyucu tedbirleri almak kaydıyla, karlı havalarda dışarıda oynamaya istekli olma.

5. Uygun havalarda soyunarak güneşten faydalanma.

6. Kır koşularına katılmaya istekli olma. 

ÜNİTE III. Atletizm. 

KONULAR:

1. Hız Koşulan

2. Orta Mesafe Koşuları

3. Uzun Mesafe Koşuları

4. Engelli Koşular

5. Uzun Atlama ü

6. Yükse Atlama

7. Gülle Atma

8. Disk Atma

9. Cirit Atma

10. Çekiç Atma

AMAÇ 16. Atletizm İle İlgili Dayanıklılığı Geliştirebilme 

AMAÇ 19. Atletizm Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme 

AMAÇ 20. Atletizm Temiz Hava ve Güneşten Faydalanabilme 

İŞLENİŞ :

1. Uygun bir arazide, yoksa okul bahçesinde koşu yolunun belirlenmesi.

2. Öğretmen tarafından koşu yolunun tanıtılması.

3. Öğrencilerin dayanıklılık seviyelerine göre, gruplara ayrılmalarının sağlanması.

4. Öğretmen tarafından seçilecek birer öğrencinin, grup başkanı olarak belirlenmesi ve sorumluluklarının söylenmesi.

5. Verilen komut ile 10 dakika hafif tempoda koşmalarının sağlanması.

6. Koşudan sonra öğrencilerin ders alanında toplanmalarının ve kol boyu aralıklarla halka düzeninde yerleşmelerinin istenmesi.

7. Öğretmen veya bir öğrencinin önderliğinde, 5 dakika süre ile açıcı, esnetici ve yumuşatıcı hareketler yapılmasının sağlanması.

8. Gruplar yeniden oluşturularak verilen komut ile 5 dakika orta tempoda sürekli koşmalarının sağlanması.

9. Koşudan sonra öğrencilerin 2 dakika yürüyerek dinlenmelerinin istenmesi.

10. Verilen komut ile 3 dakika süreyle orta tempoda koşmalarının sağlanması.

11. Koşudan sonra öğrencilerin ders alanında toplanmalarının ve kol boyu aralıklarla halka düzeninde yerleşmelerinin istenmesi.

12. Öğretmen veya bir öğrenci tarafından 10 dakika süre ile açıcı esnetici ve yumuşatıcı hareketler yapılmasının sağlanması.

NOT: Bu çalşıma için, okul bahçesi veya yakın çevredeki uygun bir alanda, sürekli olarak kullanılabilecek dairevi bir koşu yolu belirlenecektir. Mümkünse koşu yönünün engebeli olmasına dikkat edilecektir. Öğretmen çalışma anında öğrencileri izleme ve denetleme imkanına sahip bir yerde bulunmalı, özellikle ilk uygulamalarda bizzat çalışmalara katılmalıdır.

DEĞERLENDİRME :

1. Her koşu diliminden sonra öğrencilerin kendi nabızlarını saymalarını isteyiniz.

2. Kız öğrencilere 1500 m. erkek öğrencilere 2000 m. yarışması yaptırınız.

3. Bu tür koşuların yararlan nelerdir? Söylemelerini isteyiniz.

ÜNİTE IV. Serbest Cimnastik

GİRİŞ:

Bu ünite ile öğrencilerin; esneklik, hareketlilik, beceriklilik, kuvvet, koordinasyon özellikleri ile ritim duygusu geliştirilerek; kendine güven duyma, işbirliği yapma ve yardımlaşma, yerinde ve çabuk karar verme davranışları kazandırılır.

Bu ünite; diğer ünitelerde işlenecek konuların özelliklerine göre, her dersin ısınma devresinde uygulanacağı gibi, ünitede belirtilen konular, yıllık plana alınacaktır.

Konular işlenirken ritim eğitimine ağırlık, verilecek ancak, araçla yapılan ritmik cimnastik çalşımaları kızlar için uygulanacaktır.

Konular özelliklerine göre yardım gerektiren hareketlerde, yardım şekli gösterilerek, öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri sağlanacaktır.

AMAÇ 21. Şerbet Cimnastikde İyi Duruş Alışkanlığı Edinebilme 

DAVRANIŞLAR :

l. Gövde dik, kollar önde, yanda ve yukarıda gergin olarak yürüme.

2. Gövdenin dikliği bozulmadan, baş üzerinde kitap vb. araçlar ıtaşıyarak yürüme.

3. Ayakta duşuta; eller ensede kenetli, gövde dik, sırt duvara veya eşe dayalı çömelme, doğrulma.

4. Ayakta duruşta; sırt duvara dayalı iken, omuzları duvara değdirme.

5. Çeşitli duruşlarda; gövdeyi esnetme, çevirme, döndürme ve dalgalandırma.

6. Dizler bükülü sırt üstü yatışta; kalça ve omuzları kaldırma ve bir süre bekleme.

7. Yüzüstü yatışta; ellere dayanarak gövdeyi geriye bükme.

AMAÇ 22. Serbest Cimnastik İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çeşitli adım sekileri ile değişik ritim ve tempolarda yürüme.

2. Ritim ve tempo eşliğinde yürüyüşle bağlantılı olarak, çeşitli şekillerde sekme.

3. Ritim ve tempo eşliğinde; yürüyüşle bağlantılı olarak tek ve çift bacak ç-eşitli şekillerde sıçrama.

4. Ritim ve tempo eşliğinde; birbiriyle bağlantılı olarak çeşitli şekillerde yürüme, sekme, sıçrama, kayma ve koşma.

5. Çeşitli duruşlarda, kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savurma, savulma, çevirme, dalgalanma, yaylanma hareketlerini tek ve bağlantılı yapma.

6. Kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savurma, savrulma, yaylanma, dalgalanma, çevirme hareketlerini tek ve bağlantılı; yürüyerek ve kayarak yapma.

7. Kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savurma, savrulma, çevirme, dalgalanma, yaylanma hareketlerini tek ve bağlantılı; sekerek, sıçrayarak ve koşarak yapma.

8. Çeşitli duruşlarda; kolları ayrı ayrı farklı yön ve eksenlerlde bükme, germe, çevirme.

9. 8 inci davranışı yürüyüş, koşu, sekme ve sıçramayla yapma.

10. 1-9 uncu davranışları kapsayan kompozisyonlar yapma.

11. Çeşitli şekillerde ip atlama.

12. 1-7 nci davranışları atlama ipi ile yapma.

13. 1-9 uncu davranışları lobut, cimnastik sopası, çubuk vb. araçlarla yapma.

14. Cimnastik topu ile çeşitli şekillerde; atma, tutma, zıplatma, vücutta ve yerde yuvarlama, vücudun değişik bölümleri ile durdurma vb. hareketler itek ve birbirine bağlantılı yapma.

15. Cimnastik çemberini atma, tutma, fırlatma, yuvarlama, döndürme, vücudun değişik bölümlerinde çevirme, çemberin içinden geçme vb. hareketler itek ve birbiriyle bağlantılı olarak yapma.

16. Kurdele (şerit) ile çevirme, dalgalandırma, zikzak, helezon çizme vb. hareketleri, tek ve birbiriyle bağlantılı olarak yapma.

17. Çember, ip, kurdele, top, lobut, cimnastik sopası vb. araçlarla tek, eşli ve grupla hareket kompozisyonları yapma.

AMAÇ 23. Şerbet Cimnastikde Kas Kuvveti ve Esnekliği İle Eklem Hareketliliğini Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çeşitli şekillerde; yürüme, sekme, yaylanma, sıçrama, kayma ve koşma.

2. Değişik duruşlarda vücdu çeşitli şekillerde; bükme, germe ve esnetme.

3. Yürüyüş ve koşu ile bağlantılı olarak çeşitli şekillerde; sallanma, savrulma ve dalgalanma.

4. Çeşitli duruşlarda; baş. gövde, kol ve bacakları sallama, savurma, çevirme ve döndürme.

5. Tek. eşli ve grupla çeşitli itme ve çekme hareketleri yapma.

6. Eş ve grupla, çeşitli kaldırma ve taşıma hareketleri yapma.

7. İp ile tek ve eşli olarak çeşitli hareketler yapma.

8. Lobut veya sopa ile sallama, savurma*, çevirme vb. hareketler yapma.

9. Sağlık topunu çeşitli şekillerde atma, tutma, kaldırma, taşıma, itme. yuvarlama.

10. Halata asılma ve tırmanma.

11. Parmaklık, merdiven vb. araçlarda asılma, sallanma, tırmanma vb. hareketler yapma.

12. Cimnastik sırası ve kalas üzerinde çeşitli şekillerde; yürüme, sekme, sıçrama ve bu araçları taşıyarak çeşitli hareketler yapma.

AMAÇ 24. Ritim ve Müzik Eşliğinde Serbest Cimnastik Hareketlerini Yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Basit ritimlere hareket uyarlama.

2. Gösterilen bir hareketin ritmini verme veya söyleme.

3. El ve ayaklarla ritim vererek hareket yapma (Tek, eşli grupla)

4. Ritim araçlarını (tef. zil, kaşık, çubuk, vb.) kullanarak hareket yapma (Tek. eşli. grupla)

5. Müzik eşliğinde kısa süreli hareket kompozisyonları yapma.

6. Çember, top, şerit vb. araçlarla ritim ve müzik eşliğinde hareket yapma (Tek. eşli. grupla)

7. Olayları ve bir konu ile ilgili kurgularını hareketle ifade etme.

AMAÇ 25. Serbest Cimnastik Hareketlerinde Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Halata asılma ve sallanma.

2. Halata tırmanma.

3. Parmaklığa tırmanma.

4. Parmaklığa asılma.

5. Parmaklıkta çeşitli tutuşlarda hareket yapma.

6. Cimnastik sırası üzerinde koşma, sıçrama ve üzerinden çeşitli şekillerde atlama.

ÜNİTE IV. Serbest Cimnastik 

KONULAR:

1. Serbest hareketler

2. Araçla Hareketler

3. Araçta Hareketler

4. Ritmin Cimnastik Hareketleri

AMAÇ 23. Serbest Cimnastikde Kas Kuvveti ve Esnekliği İle Eklem Hareketliliğini Geliştirebilme.

AMAÇ 25. Serbest Cimnastik Hareketlerinde Kendine Güven Duygusu Geliştirlebilme.

İŞLENİŞ :

1. Öğrencilerin parmaklık sayısına göre parmaklıkların karşısında tek sıralı derin kolda sıralanmalarının sağlanması.

2. Hareketi yapan öğrencilerin diğer hareketleri yapmak için kendi grubunun arkasına geçmesinin söylenmesi.

3. Gövde öne bükülü, kollar gergin parmaklıktan tutarak gövdeyi öne esnetmelerinin istenmesi.

4. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

5. Bir bacak gergin, ayak parmaklıkta takılı, gövdeyi öne esnetmelerinin istenmesi.

6. Hareketi diğer bacakla da yapmalarının sağlanması.

7. Bir bacak dizden bükülü parmaklığa takılarak, diğer bacak gergin, gövdeyi öne ve yana esnetmelerinin istenmesi.

8. Hareketi diğer bacakla da yapmalarının sağlanması.

9. Sırt parmaklığa dönük, kollar gergin, parmaklıktan tutarak kollan kademeli aşağıya indirerek köprü hareketi yapmalarının istenmesi.

10. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

11. Sırt parmaklığa dönük asılı duruşta, gövdeyi gergin olarak sola, sağa sallamalarının istenmesi.

12. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

13. Sırt parmaklığa dönük, asılı duruşta, "L" hareketini yapmalarının istenmesi.

14. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

15. Yüz parmaklığa dönük asılı duruşta, gövdeyi yukarı doğru çekmelerinin istenmesi.

16. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

17. Yüz üstü yatış durumunda, ayaklar parmaklığa takılı, eller ensede kenetli ters mekik yapmalarının sağlanması.

18. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

19. Sırt parmaklığa dönük asılı duruşta, dizleri çeşitli şekillerde karna çekme hareketini yapmalarının istenmesi.

20. Hareketi sırayla yapmalarının sağlanması.

21. Yüz parmaklığa dönük, bir bacak kalça seviyesinde parmaklığa takılı, diğer bacakla sıçramalarının istenmesi.

22. Hareketi diğer bacakla da yapmalarının sağlanması. 

DEĞERLENDİRME :

1. Parmaklıkta başka hangi hareketler yapılabiliyor? Yaparak göstermelerini isteyiniz.

ÜNİTE V. Aletli Cimnastik 

GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilerin; kuvvet, dayanıklılık, hareketlilik, beceriklilik ve koordinasyon özellikleri geliştirilir. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verme, işbirliği yapma, araçları iyi kullanma ve koruma davranışları kazandırılır.

Alet yükseklikleri konuların işlenişindeki basamaklamaya ve seviye gruplarına göre ayarlanacak, çalşımalarda; seviyeye uygunluğa ve basitten karmaşığa ilkesine uyulacaktır. Yapılan yanlışların anında düzeltilmesine ve yerleşmemesine özen gösterilecektir. Konuların özelliğine göre, yardım gerektiren hareketlerde, yardım şekli gösterilerek öğrencilerin, birbirlerine yardım etmeleri sağlanacaktır.

Bu ünite yıllık plana alınırken, mevcut araçlar gözönünde ttulacak ve okuldaki alet sayısına göre işlenecektir.

Gerekli malzemeler, okul ve çevre imkanlarından yararlanılarak temin edilmelidir.

AMAÇ 26. Aletli Cimnastik İle İlgili Temel Beceriler Edinebilme 

DAVRANIŞLAR :

a) YER :

1. Geriye gergin bacak yuvarlanma.

2. Çember yapma.

3. El dengesinden (amut) öne yuvarlanma.

4. 1/4 dönüşlü çember yapma.

5. Baş kipesi yapma.

6. Dayanmalı perende yapma.

7. %4L, V", terazi (planör), makas (spagat) vb. duruşlar yapma.

b) BARFİKS :

1. Önden düz karın çıkışı yapma.

2. Alt iniş yapma.

3. Yüksek barfikste elan alma.

4. Geriye makas dönüşü yapma.

5. Geriye karın dönüşü yapma.

6. Koşu kipesi yapma.

c) PARALEL :

1. Sıçrayarak çıkış ve kollarda sallanma.

2. Koltuklarda sallanma.

3. Koltuklarda yardımlı geriye dönme.

4. Geriden çift kol çıkış yapma.

d) KASA-BEYGİR ATLAMA :

1. Tavşan geçişi yapma.

2. Yan kasadan yan geçiş yapma.

3. Yan kasadan açık geçiş yapma.

4. Uzun kasadan kapalı geçiş yapma.

e) HALKA :

1. Sallanma hareketini yapma.

2. Asılı duruşta geriye dönme.

3. Asılı duruşta %İL" duruşu yapma.

4. Asılı duruşta mum duruşu yapma.

f) DENGE :

1. Sıçrayarak tek bacak çıkışı yapma.

2. Kollara dayalı çömelik çıkış yapma.

3. Kollara dayalı kartal çıkışı yapma.

4. Oturarak yan çıkış yapma.

5. Çeşitli şekillerde yürüme. (Öne, yanlara, geriye, sekerek, yaylanarak, hamle adımı, bacak savurarak, leylek, salyangoz vb.)

6. Çeşitli şekillerde sıçrama (Makas, geyik, ceylan vb.)

7. Çeşitli şekillerde dönme (Adım duruşunda, sıçrayarak, bacak savurarak vb.)

8. Çeşitli şekillerde koşma.

9. "L, V" terazi (planör), kartal, mum, hamle vb. duruşları yapma.

10. Çember hareketi ile iniş yapma.

g) ASİMETRİK PARALEL :

1. Sıçrayarak alt bara düz kol çıkışı yapma.

2. Tek kol üst bara tutulu, diğer kol alt bara dayalı sıçrayarak alt bara yan oturuş yapma.

3. Alt bara karın çıkışı yapma.

4. Alt bardan üst bara düz çıkış yapma.

5. Alt barda düz tutuşla geriye makas dönüşü yapma.

6. Alt barda kfcV'\ terazi (planör) vb. duruşlar yapma.

7. Öne karın dönüşü ile iniş yapma.

AMAÇ 27. Aletli Cimnastik İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

a) YER :

1. Bağlantılı olarak, kapalı ve açık bacak öne. geriye yuvarlanma.

2. Öne geriye yuvarlanma ile bağlantılı olarak, mum. kartal, terazi, makas oturuş, el dengesi vb. hareketler yapma.

3. El dengesinden öne yuvarlanma.

4. Uzun orturuşta öne esnetme ile bağlantılı gergin bacak geriye yuvarlanma.

5. Öne yuvarlanma ile bağlantılı baş kipesi yapma.

 

Devam Etmek İçin Tıklayın