BEDEN EĞİTİMİ VE MÜZİK DERSİNDEN MUAFİYET

A) ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

Dönem Notu
Madde 28
-

Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir döneni notu verilir. Ancak

d) Sağlık durumları veya beden bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı beden eğitimi faaliyetlerine katılamayaaak durumda olan öğrenciler, okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî sağlık kurum"ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.
Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden eğitimi faaliyetlerine, geçici bir süre için mi, sürekli olarck mı engel oluşturduğu açıklanmalıdır.
Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden muaf tutulanlar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlere, bütün uygulamalı bölümlerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilirler

(Sınıf Geçme Yönetmeliği m -28 ) 

B) İLKÖĞRETİM KURUMLARI

Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler

Madde 39- Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrenciler, sağlık kurulundan, sağlık kurulu olmayan yerlerde hükümet tabibinden rapor almak zorundadırlar.

Raporda, sağlık durumlarını veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrenciler, rapor süresince Beden Eğitim ve İş Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.

Sesleri ve kulak duyarlılığının müzik dersine uygun olmadığı; okul doktoru, okul doktoru olmayan yerlerde okul yönetiminin göstereceği bir doktor ile müzik öğretmeni tarafından tespit edilen öğrencilerin sınavları, teorik bilgilerden yapılır ve kanaat dönemi notları buna göre verilir.

Beden Eğitimi, İş Eğitimi ve Müzik dersleri ile ilgili başvuru öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise o öğretim yılı için geçerli sayılır

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 39 )