ANTETLİ KAĞITLARDA

BAKANLIKÇA TESCİLLİ İSMİN KULLANILMASI

Resmî Yazıların Bölümleri Başlık

Madde 6 - Yazıyı gönderen kuruluşa ait ad, sembol, adres, kısaltma vb.nin belirtilmesine yarayan bölümdür.

Başlık, kağıdın üst kenarından iki aralık aşağıda ve orta bölümde bulunacaktır.

İlk sıraya T. C. kısaltması, bir aralık altına ortalanarak kuruluşun yasal adı büyük harflerle, bunun bir aralık altına ise gene ortalanarak ana kuruluşun/birimin adı küçük harflerle yazılacaktır. Merkez teşkilâta ait yazışmalarda başlıkta şehir adı yer almayacaktır. Merkezi taşrada bulunan teşkilâtlar başlıkta şehir adını belirtebilirler.

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilâtlarının kullandıkları başlıkların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Mezkur Kanun gereğince taşra teşkilâtlarında kullanılacak başlıklarda ilk satırda Valiliğin, ikinci satırda ise taşra teşkilâtının adı yer alacaktır (Örnek - 1).

Bölge Müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilâtı olduğu yazılacaktır.

Mevcut başlıklı kağıtlarının bitimini müteakip yukarıdaki açıklamalara uygun başlıklı kağıt kullanılacaktır

(Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar, m-6)

BİLGİSAYAR KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 

Bakanlığımıza bağlı öğretim kurumlarında maaş, ücret, vergi iadesi, öğrenci devam-devamsızlık vb. işlemlerin, formlarına uygun olarak hazırlanmış yazım programı kullanılması ve bilgisayar çıktılarının birer örneğinin saklanması kaydıyla, bilgisayar ile tutulması 06.05.1994 tarih ve 3716 sayılı yazılarıyla uygun bulunmuştur.

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-143-3/g), (T.D. 06.06.1994 – 2408), (Genelge : 06.05.1994 / 3716 (T.D. 2408)

B-DERSHANELER :

Defter, dosya ve kayıtların, istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-50)