AŞÇI & AŞÇI YARDIMCISI 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında :Aşçı
Madde 29-
Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere bir aşçı görevlendirilir. Aşçı bulunmaması durumunda bu görev kurstan geçirilecek bir hizmetliye yaptırılabilir.
Aşçının görevleri şunlardır.
a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim, denetimi altında ve sağlık kurallarına uygun olarak hazırlayıp pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.
b) Mutfakta kullanılan kapları ve araç gereçleri temiz tutar. Mutfağın genel temizlisinden sorumludur.

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 29 )

İlköğretim Okullarında :

Aşçı

Madde 97- "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde belirtilen görevleri yapar.

Aşçı, okul müdürü, müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru, iç hizmetler şefi ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 97 )

Yatılı ve Yemekli Okullarda :

Madde 13- Aşçı, çalışmalarında diyet uzmanına, diyet uzmanı yoksa müdür yardımcısına karşı sorumludur.
Aşçının başlıca görevleri şunlardır:
a. Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre, kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini (varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında) mevcut listeye göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak,
b. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve eksiksiz olarak hazırlanması, tamamen yerinde sarfını ve ziyan edilmemesini sağlamak,
c. Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve temiz bulunmasına dikkat etmek, mutfağın genel temizlik ve çalışma disiplinini sağlamak.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 13 )

 

AŞÇI YARDIMCISI 

Aşçı Yardımcıları

Madde 98- ''Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde belirtilen görevleri yapar.

Aşçı yardımcısı, okul müdürü, müdür yardımcısı, iç hizmetler şefi ve aşçıya karşı sorumludur.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 98 )

 Madde 14- Aşçı yardımsının başlıca görevleri şunlardır
a. Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak, 
b. Aşçının vermiş olduğu diğer görevlerini yapmak

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 14 )