1. Anasınıfın Tertip Düzeni 

2. Uyku Odasının Tertip Düzeni 

 

ANASINIFININ TERTİP VE DÜZENİ

Madde 4-"Anasınıfı" 48-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını,ifade eder.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 4 )

Madde 65- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre yapılması esastır. Ancak, anaokulu ve ilköğretim okulunun aynı kurucuya ait olması halinde, istekli anaokulu öğrencileri, doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulu birinci sınıfa alınacak öğrenciler, aday kayıt sistemine göre alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı açarsa, noter huzurunda çekilen kur'a ile öğrencinin kesin kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde en az bir ana sınıfı şubesi açılması zorunludur. Bu şubenin veya açılabilecek diğer şubelerin her birinin öğrenci sayısı ilköğretim okulu birinci sınıfındaki bir şubenin öğrenci sayısından çok olamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 )

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce açılmış bulunan Özel Türk İlköğretimleri, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ana sınıfları açmak zorundadırlar.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 65 )

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Ana Sınıfı", 61-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlan bünyesinde açılan sınıfı,

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 4 )


T.D. Tarih ve Sayı : 27.03.1995 -  2427 Madde -6 : Anaokulları , anasınıfları ve uygulama sınıfları ; kalkınma planı ve proğramlarındaki esaslar ve aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurularak Valilikçe uygun görülecek yerlerde açılır.

a) Hızlı sanayileşme sonucu  işçilerin ve çalışan annelerin yoğun olduğu yerleşim birimleri ,

b) Sosyo - ekonomik durumu elverişsiz ailelerin yaşadığı bölgeler.

c) Kalkınmada öncelikli yöreler ve köyler.

d) Diğer yerleşim birimleri ( kasaba , ilçe , il )

Madde 10 - Anaokulu , Anasınıfı ve uygulama sınıfları , yapılan denetim sonuçlarına göre ; açılma şartlarını kaybetmesi halinde , İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Valiliğin onayı ile kapatılır.


 TD: 2167-2374-2427

f)Anasınıfları Eğitim Araç Gereçleri

1)Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç-gereçler:

Kum havuzu(1 adet),

Denge tahtası ve atlama beygirinden tahtaravalli (1 adet),

Tırmanma beygiri (1 adet),

Kaydırak, tırmanma demirleri (merdiveni) ve denge aracı (1 adet),

Salıncaklı kayık ve tırmanma merdivenleri (1 adet),

Oyun sandıkları (boy kutu üniteleri) (5-10 adet)

2)Temsili oyuncaklar için araç-gereçler:

Tahta bloklar (50 adet),

Çok yönlü kullanılabilir oyuncak mobilya (çeşidine göre adet tespit edilebilir),

Tahta taşıt araçları (Şöförlük oyuncağı, tren, araba, vapur),

Evcilik oyuncakları, (ütü tahtası ve ütü, tahtadan bebekevi, bebekevi için minik mobilyalar, bebek yatağı, mutfak, dolap ünitesi, ocaklı gaz fırını, oyun mutfağı için lavoba ve dolap (1-3 adet),

c)Yaratıcı sanat faaliyetleri için araç-gereçler:

Resim sehpası (4 adet),

Pazen kaplı tahta (1 adet)

Kukla tiyatrosu (1 adet) ve çeşitli türden kuklalar (1’er adet),

Oyuncak televizyon (1 adet)

Hikaye ve masal kitapları (yeterli miktarlarda),

Sinema makinesi, slayt, epidiyaskop, televizyon (1’er adet)

d)Günlük ihtiyaçlar için gerekli olan araç-gereçler:

Tekerlekli oyuncak taşıma ve muhafaza kutusu (1 adet)

Raf ünitesi (oyuncakların muhafazası için), 

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, m-61)

 UYKU ODASININ TERTİP DÜZENİ

Uyku ve Oyun Odaları

Madde 52- Okulöncesi eğitim kurumlarında;

a)Uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m³, kullanım alanı ise 3 m³ den aşağı olamaz.

b)Oyun odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,5 m² dir.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, m-52)

ANAOKULLARINDA OYUN ODALARI VE KÖŞELERİ.

 

(SY)Madde 59: Anaokulları oyun odalarında aşağıda belirtilen köşeler ve bu köşelerde belirtilen araç-gereçler bulunur.

1)Oyun odası(genel)

a)Masa(çocuklar için dikdörtgen)

b)Sandalyeler

c)Resim sehpası

d)Oyun blokları

2)Evcilik Köşesi

a)Koltuk ( çocuklar için)

b)Masa (çocuklar için 8 parça)

c)Büfe küçük boy

d)Eşya dolabı

e)Bebek karyolası (küçük boyda)

f)Halı

g)Paravana ( küçük boy)

3)İnşaat Köşesi

a)Raflı dolap

b)Çeşitli büyüklükte inşaat blokları

c)İnşaat malzemelerinin muhafazası için tekerlek kutu

d)Halı

4)Kitaplık Köşesi

a)Dolap

b)Halı

c) Divan

d)Oyuncak dolabı

e)Yayın panosu

f)Yazı tahtası

g)Çöp kutusu

5)Dinlenme Köşesi

a)Dinlenme divanı

b)Çocuk vestiyeri

c)Spor dolabı ( ahşap)

d)Teyp

e)Elektrik süpürgesi

f)Radyo

g)Gırgır

ANA SINIFI ARAÇ - GEREÇLERİ

(SY)Madde 61: Anasınıflarında aşağıdaki belirtilen eğitim araç gereçleri bulunur:

a)Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç – gereçler,

1)Kum havuzu (1 Adet)

2)Denge tahtası ve atlama beygirinden tahtaravalli(1 Adet)

3)Tırmanma beygiri (1 Adet)

4)Kaydırak , tırmanma demirleri ( merdiveni) ve denge aracı (1 Adet)

5)Salıncaklı kayık ve tırmanma merdivenleri ( 1 Adet)

6)Oyun sandıkları ( boy kutu üniteleri ) ( 5-10 Adet)

b)Temsili oyuncaklar için araç – gereçler:

1)Tahta bloklar(50 adet)

2)Çok yönlü kullanılabilir oyuncak mobilya ( çeşidine göre adet tesabit edilebilir)

3)Tahta taşıt araçları ( Şoförlük oyuncağı , tren , araba , vapur)

4)Evcilik oyuncakları , ( ütü tahtası ve ütü , tahtadan bebekevi , bebek evi için minik bilyalar , bebek yatağı , mutfak , dolap ünitesi , ocaklı gaz fırını , oyun mutfağı için lavoba dolap (1-3 adet)

c) Yaratıcı Sanat faaliyetleri için araç – gereçler :

1) Resim sehpası ( 4 adet)

2)Pazen kaplı tahta (1 adet)

3)Kukla tiyatrosu (1 adet) çeşitli türden kuklalar (1 er adet)

4)Oyuncak televizyın (1 adet)

5) Hikaye masal kitapları ( yeterli miktarda)

6)Sinema makinası , slayt , epidiyaskop , televizyon (1 er adet)

d) Günlük ihtiyaçlar için gerekli olan araç – gereçler:

1)Tekerlekli oyuncak taşıma ve muhafaza kutusu ( 1 adet)

2)Raf ünitesi ( oyuncakların muhafazası için)