ADAY KAYIT & KÜTÜK (KÜNYE )DEFTERİ

A) İlköğretim Kurumları ;

Öğrenci Künye Defterî

Madde 114- Her okulda öğrencileri kayıt etmek için örneğine uygun yeterince öğrenci künye defteri tutulur.

Künye (Kütük) defterlerinin sayfalarının birleştiği yer, okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır. Her sayfaya bir öğrenci kaydedilir. Ancak, herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrencinin durumu deftere işlenerek kaydı silindikten sonra aynı sayfaya yeni bir öğrenci kaydedilebilir.

Herhangi bir nedenle yıpranan öğrenci künye defteri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünden onay alınarak yeni deftere islenir ve eski defter saklanır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 114 ) 

B) Orta Öğretim Kurumlarında ;

 Madde 112- (Değişik: 01/06/1984 tarih ve 54 sayılı Karar) Kayıt sırasında istenen belgelerden eksiği bulunan öğrenciler, bu eksiklerini en geç okulun öğretime başladığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanmış bulunan öğrenciler, okulun öğretime açılışının 20. gününden itibaren bir ay içinde öğrenci kütük defterine kaydedilirler. Henüz öğrenci künye defterine kaydı yapılmayan öğrencilerden okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa, bu gibi öğrencilere tasdikname verilmeyerek, daha önce geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamelerine durumları yazılarak, kayıt sırasında alınan zarfın üzerine "kayıt evrakını aldım" ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra kayıt kağıtları geri verilir

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 112 )

C) Öğrenci Yurtlarında ;

Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar
Madde 19-
Kurumlarda aşağıdaki belgelerin tutulması zorunludur.
b) Öğrenci özel dosyası veya fişi, öğrenci kütük, yoklama ve izin defterleri,

( Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 19 ) 

Defter ve Dosyalar

Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defler, çizelge ve dosyalar tutulur.

a) Defterler;

22- Öğrenci geçici (aday) kayıt defteri,

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 113 ) 

 

KÜTÜK (KÜNYE ) DEFTERİ

 

A) İlköğretim Kurumları ;

Öğrenci Künye Defterî

Madde 114- Her okulda öğrencileri kayıt etmek için örneğine uygun yeterince öğrenci künye defteri tutulur.

Künye (Kütük) defterlerinin sayfalarının birleştiği yer, okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır. Her sayfaya bir öğrenci kaydedilir. Ancak, herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrencinin durumu deftere işlenerek kaydı silindikten sonra aynı sayfaya yeni bir öğrenci kaydedilebilir.

Herhangi bir nedenle yıpranan öğrenci künye defteri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünden onay alınarak yeni deftere islenir ve eski defter saklanır.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 114 ) 

Defter ve Dosyalar

Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defler, çizelge ve dosyalar tutulur.

a) Defterler;

1- Öğrenci künye defteri,

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 113 ) 

B) Orta Öğretim Kurumlarında ;

  Madde 112- (Değişik: 01/06/1984 tarih ve 54 sayılı Karar) Kayıt sırasında istenen belgelerden eksiği bulunan öğrenciler, bu eksiklerini en geç okulun öğretime başladığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanmış bulunan öğrenciler, okulun öğretime açılışının 20. gününden itibaren bir ay içinde öğrenci kütük defterine kaydedilirler. Henüz öğrenci künye defterine kaydı yapılmayan öğrencilerden okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa, bu gibi öğrencilere tasdikname verilmeyerek, daha önce geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamelerine durumları yazılarak, kayıt sırasında alınan zarfın üzerine "kayıt evrakını aldım" ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra kayıt kağıtları geri verilir

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 112 )

Madde 145- Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz bulunması gerekir.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 145 )

Not : Dershaneler Kayıt zarfı kullanır.