DERS YILI AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENLERİ

 

İLKÖĞRETİM, LİSE VE DENGİ OKULLAR EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR YÖNETMELİĞİ
Tebliğler Dergisinde Yayım Tarihi ve Sayısı : 06/06/1983-2140

Ders Yılı Açılış ve Kapanış Törenleri

Madde 35- Okulun ve Öğretmenin insan hayatındaki yerini ve önemini belirtmek;
öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çevre arasındaki bütünlüğü sağlamak amacıyla, derslerin başladığı ilk gün her okulda saat 9.00'da ders yılının açılış töreni yapılır. Aynı binada iki ayrı okulun öğrenim yapması halinde, ikinci tören öğleden sonra yapılır

Madde 36- Ders yılı açılış töreni programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, bir kurul tarafından hazırlanır ve uygulanır

Madde 37- Ders yılı açılış törenlerine okulun bütün öğretmen ve öğrencileri ile diğer görevliler katılır

Madde 38- Ders yılı açılış törenlerine mahallin en büyük mülkî ve askerî amirleri ile protokola dahil kişiler, veliler, emekli öğretmenler ve okulun eski mezunları davet edilir

Madde 39- Ders yılı açılış törenlerinin istenilen şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere;
a) Okul binaları bayrak, flama ve millî eğitimin genel amaçlarına uygun dövizlerle donatılır ve mümkünse ışıklandırılır.
b) Atatürk köşesi günün anlamını belirtecek şekilde yeniden düzenlenir.
c) Okulda ve çevrede mevcut bandolardan, folklor ekipleri ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır

Madde 40- Ders yılı açılış törenlerinde yapılacak konuşmalar; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri; eğitim ve öğretimin önemine okulun tarihçesine ve gelişimine, geçen öğretim yılının eğitim ve öğretim sonuçlarına, okulun çevreye sağladığı yararlara, yeni öğretim yılında uygulanması düşünülen faaliyetlere, okul-aile ve çevre ilişkilerine, Türk öğrencisinden beklenen davranışlara, yer veren konuları kapsar

Madde 41- Okulca hazırlanan konuşmaların ve okunan şiirlerin metinlerinin birer örneği
okulda o yıla ait tören dosyasında saklanır

Madde 42- Ders yılı başında yapılacak törenlerde aşağıda örnek olarak verilen sıra izlenebilir:
a) Atatürk ve Türk büyüklerine saygı duruşu,
b) İstiklal Marşı,
c) Açılış konuşması,
d) Emekli bir öğretmenin veya okulun bir öğretmeninin konuşması,
e) Geçen yıl başarılı olmuş bir öğrencinin konuşması,
f) Bir veya iki öğrenci tarafından şiir okunması,
g) Marşlar ve folklor gösterileri

Madde 43- Açılış törenlerinden sonra yapılacak ilk dersler, bütün öğrenciye hitabedecek şekilde düzenleneceği gibi programlarda yer aldığı şekilde sınıflarda da yapılabilir, ilk derste öncelikle Atatürkçülük, millî birlik ve beraberlik, millî kültürümüz, inkılap tarihimizle ilgili konulara yer verilmek üzere değişik konular işlenir

Madde 44- Öğretim yılı kapanış ve diploma törenleri de okul idarelerince tespit edilecek zamanda açılış törenleri için belirlenen esaslara göre yapılır